จำนอง ขายฝาก เหมาะกับใครบ้าง

จำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75-1.25%

จำนอง ขายฝาก มีจุดมุ่งหมายใช้ในการกู้เงินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชั่วคราวนอกเหนือจากการกู้ยืมธนาคาร

การจำนองขายฝากหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วนหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านเครดิตไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อในเวลานั้นรวมถึงผู้ที่ขาดคุณสมบัติการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเช่นไม่มีหลักฐานการแสดงที่มาของรายได้ไม่ได้เดินบัญชีเช่นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีมากขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งทั้งสองธุรกรรมมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือเพื่อเป็นสัญญาที่ใช้ในการกู้เงินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยมีอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นหลักประกันต่างกันที่กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สิน, วงเงินในการอนุมัติและค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน

โดยที่จำนองจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ 10-30% ของราคาซื้อขายเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่กรมที่ดิน 1% ของวงเงินจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะยังไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง

ในขณะที่ขายฝากจะได้วงเงินในการกู้สูงกว่าจำนองโดยสูงสุดอยู่ที่ 40-70% ของราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพทรัพย์และทำเลส่วนค่าธรรมเนียมจะเสียที่ร้อยละ2% ของราคาประเมินราชการหรือยอดเงินขายฝากขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะสูงกว่ากันและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนไปยังผู้รับฝากทันที ณ วันที่ทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อฝากสามารถมาไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ดีทั้งสองธุรกรรมนี้ต่างต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดังนั้นหากต้องการทราบว่าเราเหมาะกับธุรกรรมแบบใดให้ดูจากวงเงินที่เราต้องการและความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นเป็นหลักนอกจากนี้ยังควรต้องศึกษาเพิ่มเติมและทำความเข้าใจก่อนการเลือกทำธุรกรรมนั้นๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

เป้าหมายสำหรับการทำความตกลง ทั้งสัญญา จำนอง แล้วก็ขายฝาก เป็นสัญญาที่นิยมใช้สำหรับในการกู้หนี้ยืมสิน ระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยมี อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน

จำนอง ขายฝาก

“จำนำ” เป็นข้อตกลงซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินยี่ห้อไว้แก่บุคคล อีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนองเพื่อเป็นประกัน การจ่ายชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบเงินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองส่วน“ขายฝาก”เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังผู้บริโภค โดยมีข้อตกลงกันว่าคนขายบางทีอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุ สิ่งที่แตกต่างที่ สำคัญของคำสัญญาจำนองกับข้อตกลงขายฝากที่ควรจะทราบสัญญาจำนำ : เจ้าของในเงินทองที่จำนองไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องมีการมอบทรัพย์สมบัติที่จำนองให้ผู้รับจำนำ แต่คำสัญญาขายฝาก : เจ้าของในสินทรัพย์ที่ขายฝากโอนไปยังผู้รับซื้อฝาก จึงต้องมีการส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับซื้อฝากสัญญาจำนำ

หากไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนำจะฟ้องบังคับจำนอง แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย ได้เงินมาชำระหนี้ แต่ว่าสัญญาขายฝาก : ผู้ขายฝากต้องมาไถ่ข้างในตั้งเวลาในข้อตกลง ถ้าหากว่าไม่มีเงินมาไถ่ด้านในตั้งเวลา ข้อบังคับกำหนดว่าสามารถ ขยายเวลาขายฝากได้ กี่ครั้งก็ได้ ทีละนานเท่าไรก็ได้ แม้กระนั้นรวมกันจำเป็นต้องไม่เกิน 10 ปี หากว่าไม่มีเงินมาไถ่ถอนขายฝาก หรือเปล่ามาขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก ปล่อยให้สมบัติพัสถานหลุดขายฝาก ทรัพย์สมบัตินั้นก็จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สถานที่ลงลายลักษณ์อักษรทั้งคำสัญญา จำนำ และขายฝาก

จะต้องทำต่อหน้าข้าราชการบุคลากร ณ กรมที่ดินเท่านั้นในกรณีทำผิดสัญญา คำสัญญาจำนอง : ถ้าครบคำสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอก เพื่อยืดเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนำจะฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนำ แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขาย เพื่อนำเงินมาจ่ายและชำระหนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนอง ที่ดินนั้นๆจะไม่สามารถที่จะเอามาขายเอง ได้แล้วคำสัญญาขายฝาก : ลูกหนี้จะต้องมาไถ่ข้างในกำหนดเวลา ที่ตกลงกันไว้ในสัญญา แม้ช้าเวลา ตามกฎหมายสามารถขยายเวลาขายฝากได้ จำนวนกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แม้กระนั้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี

คนไม่ใช่น้อยสงสัยว่า การขายฝากเป็นอย่างไร เหมือนกับการจำนำไหม จำนอง ขายฝาก ถ้าใครใคร่รู้ วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมข้อมูลเพื่อมาไขข้อสงสัยกัน และก็เปรียบมองแบบชัดๆว่า การทำสัญญาที่ดินแต่ละแบบทั้งจำนำรวมทั้งขายฝาก เป็นยังไง ไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างขายฝาก คืออะไรการทำข้อตกลงขายฝาก เป็นการทำความตกลงกู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์

โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สิน ให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งจะต้องมีการโอนเงินทองระหว่างกันก่อน แต่ว่ามีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่ระบุกันไว้ยกตัวอย่างกล้วยๆก็คือ นาย A นำบ้านพร้อมที่ดิน ไปลงนามขายฝากกับนาย B เป็นระยะเวลา 1 ปี นั่นนับว่า ถ้าเกิดด้านใน 1 ปีหลังลงลายลักษณ์อักษร นาย A อยากได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินคืน นาย B จำเป็นที่จะต้องขายคืนให้โดยไม่มี ขอยกเว้น แม้กระนั้นแม้พ้น 1 ปีไปแล้ว บ้านพร้อมที่ดินจะตกเป็นเจ้าของของนาย B ทันที ซึ่งนาย B จะนำเงินไปดำเนินการอะไรก็ได้นั่นเองทั้งนี้

การทำความตกลงขายฝาก ถ้าเกิดครบคำสัญญาแต่ ลูกหนี้ยังไม่พร้อมไถ่คืน ลูกหนี้สามารถขอต่อสัญญาได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แล้วก็สามารถทำข้อตกลงได้นานสูงสุด 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี โดยทำข้อตกลงต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงานในกรมที่ดินเท่านั้นจำนำ เป็นอย่างไรจำนำ คือ ข้อตกลงกู้ยืมเงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จะไม่มีการโอนทรัพย์สิน เป็นเพียงแค่การนำสินทรัพย์นั้น ไปขึ้นทะเบียนเพื่อตราไว้ เป็นประกันเพียงแค่นั้น

โดยจำเป็นที่จะต้องทำความตกลงเฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดินเหมือนกับการขายฝากส่วนกรณีที่ลูกหนี้กำเนิดไม่ทำตามสัญญาไม่สามารถจ่ายหนี้ได้

ผู้รับจำนำก็ยังไม่อาจจะยึดทรัพย์สิน โดยชอบด้วยกฎหมายได้ เนื่องจากว่าเงินทองนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ ของลูกหนี้อยู่ ซึ่งเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องไปฟ้องร้องโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับ กับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน หลังจากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้น ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แม้กระนั้นจะมีการกำหนดช่วงเวลาจ่าย และชำระหนี้เท่านั้นจำนองขายฝากขายฝาก กับ จำนำ แตกต่างยังไงสิ่งที่ การทำข้อตกลงแบบขายฝากและก็จำนองแตกต่าง มีดังนี้

1. ลักษณะสัญญาจำนำ : ลูกหนี้ไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้ขายฝาก : ลูกหนี้จำต้องโอนเงินไปอยู่ในมือเจ้าหนี้

2. กรณีทำผิดข้อตกลงจำนอง : ถ้าครบคำสัญญาแล้ว ลูกหนี้สามารถจ่ายดอก เพื่อขอต่อเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนำจะฟ้องคดีเพื่อบังคับคดี แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขายสินทรัพย์เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ ซึ่งระหว่างที่โดนฟ้อง ทรัพย์สินนั้นจะไม่สามารถเอามาขายได้ขายฝาก : ลูกหนี้จะต้องมาไถ่คืนภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลง ถ้าช้าเวลาตามกฏหมาย สามารถเพิ่มเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ ครั้งละนานเท่าใดก็ได้ แต่ว่ารวมกันแล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และไม่เกิน 3 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์ แต่หากไม่มีการขอต่อสัญญา เงินทองจะตกเป็นของเจ้าหนี้ในทันที

3. ค่าลงทะเบียนจำนอง : เสียค่าบริการอัตรา 1% จากวงเงินที่เอามาจำนำ แม้กระนั้นไม่เกิน 200,000 บาทขายฝาก : เสียค่าบริการ 2% จากราคาประเมิน แล้วก็ต้องชำระภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ดังที่ข้อบังคับระบุ

4. วงเงินสำหรับในการอนุมัติจำนำ : จำนวนมากจะได้วงเงินน้อยกว่า 30% ของราคาประเมินขายฝาก : ได้วงเงินราวๆ 40-70% ของราคาประเมินสรุปแล้วจะพบว่าสัญญาขายฝากมีจุดเด่นหมายถึงผู้กู้ ยืมจะได้รับการอนุมัติเร็ว แล้วก็มักจะให้วงเงินสูงขึ้นมากยิ่งกว่าจำนอง ค่อนข้างมากมาย แต่ว่าก็มีการเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของเงินที่นำไปทำข้อตกลง หากโชคร้ายพบนายทุนไม่ดี ต่อรองมิได้

ไถ่ถอนช้าก็โดนยึดโดยทันที รวมถึงมีค่าขนบธรรมเนียมที่สูง กว่าการจำนำอีกด้วยระหว่างที่ข้อตกลงจำนอง ข้อดีคือ มีความปลอดภัยด้านทรัพย์ สินน้อยกว่า เพราะว่าไม่ต้องขายเงินทองนั้นๆ ให้เจ้าหนี้ โอกาสที่จะเสียเงินเสียทองสินจึงน้อย และมีค่าขนบธรรมเนียม ที่ถูกกว่า แต่ว่าข้อด้อยก็มีเช่นกันคือ วงเงินที่ได้รับจะโดยประมาณ 10-30% ของราคาประเมินเท่านั้น

ในกรณีที่เจ้าหนี้ ต้องการนำเงินทอ งของลูกหนี้ที่เอามาขายฝาก ไปจำนองกับธนาคาร อีกทอดหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ถึงวันครบ กำหนดจ่ายหนี้นั้น โดยชอบด้วยกฎหมายถือว่าทำไม่ได้ แต่ว่าแม้ครบกำหนดข้อตกลง ขายฝากแล้ว และลูกหนี้ไม่นำเงินมาจ่ายคืน หรือขอต่อสัญญา เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์อย่างถูก ต้องที่จะนำทรัพย์สินดังที่ได้กล่าวมา แล้วข้างต้นไปทำอะไรก็ได้ เพราะเหตุว่าจัดว่ากลายเป็นกรรมสิทธิ์ ของเจ้าหนี้แล้วและแม้ลูกหนี้ปรารถนา นำเงินทองที่อยู่ระหว่างแนวทางการขายฝาก ไปจำนองกับธนาคารอีก ทอดหนึ่งเพื่อนำเงินมาไถ่คืนนั้น โดยชอบด้วยกฎหมาย ก็นับว่าทำไม่ได้เช่นกัน เพราะว่าเงินที่อยู่ระหว่าง การขายฝากจัดว่าอยู่ในการดู แลของเจ้าหนี้แล้ว รวมทั้งแม้ลูกหนี้อยากนำ ไปจำนำกับธนาคารควรจะมีการไถ่ คืนถอนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึง จะสามารถปฏิบัติการได้

 

ขายฝาก สามารถ add line @moneyhomeloan

เพื่อส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าและหลังโฉนด
  2. รูปถ่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
  3. วงเงินที่ต้องการ
  4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง HomeLoan ใช้ระยะเวลาในการประเมินภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ (9.00-21.00น.)

เมื่อทราบผลแล้วสามารถนัดวันที่กรมที่ดินได้ทันที กลับสู่หน้าหลัก