ฝากขายบ้าน หาดใหญ่ มีสัญญาแบบไหนบ้าง

ฝากขายบ้าน หาดใหญ่

ฝากขายบ้าน หาดใหญ่ ความหมายสัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในสินทรัพย์ตกไปยังผู้บริโภค โดยผู้บริโภคตกลงในขณะทำความตกลงว่า คนขายมีสิทธิไถ่เงินนั้นคืนได้ภายในตั้งเวลาเท่าไร แต่ว่าจำต้องไม่เกินในขณะที่กฎหมายกำหนดไว้ อาทิเช่น ขายที่ดินโดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน คนซื้อจะยอมขายคืนแบบนี้นับว่าเป็นกติกาให้ไถ่คืนได้ตัวอย่าง นายสีนำสวนทุเรียนไปขายกับผู้ใหญ่ผิน โดยมีกติกา ในขณะลงลายลักษณ์อักษรว่า คนแก่ผิน ยินยอมให้นายสีไถ่ที่ สวนทุเรียนนั้นคืนได้ด้านในระบุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ค้าขายที่สวนกัน ข้อตกลงจำพวกนี้เรียกว่า คำสัญญาขายฝาก ข้อตกลงที่ว่า ” คนขายอาจไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ” กติกานี้ต้องมีขึ้นในตอนที่ลงลายลักษณ์อักษรซื้อขายกันเท่านั้น ถ้าหากทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ลงลายลักษณ์อักษรซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแล้ว สัญญาดังที่กล่าวมาข้างต้นไม่ใช่ข้อตกลงฝากขาย แม้กระนั้นเป็นเพียงคำสัตย์ว่าจะ ขายคืน แค่นั้น

๒. สินทรัพย์ซึ่งสามารถขายฝากได้เงินทองทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจำพวกใดก็ตาม อย่างเช่น ที่ดิน ที่สวน นา บ้าน รถยนต์ เรือ เกวียน โทรทัศน์ อื่นๆอีกมากมาย ย่อมสามารถ ขายฝากได้เสมอ

๓. แบบของสัญญาขายฝาก

( ๑ ) ถ้าเกิดเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ) เช่น ที่ดิน นา บ้าน อื่นๆอีกมากมาย ต้องทำเป็นหนังสือและขึ้นทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ ในเรื่องที่ เป็นที่ดินต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าเป็นบ้านก็ ขึ้นทะเบียนต่อ ที่ว่าการอำเภอที่บ้านนั้นตั้งอยู่ หากไม่กระทำตามนี้แล้ว ถือว่าข้อตกลงขายฝากนี้เสียเปล่า เป็นอันใช่ไม่ได้ เท่ากับว่า ไม่ได้ลงลายลักษณ์อักษรกันเลยแบบอย่าง นายทุเรียนอยากขายฝากที่ดิน ๑ แปลง แก่นายส้มโอ ก็จำต้องทำข้อตกลง ขายฝากที่ดินและก็จดทะเบียนวิธีขายฝากที่ดินนี้ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าหากไม่ทำเช่นนี้ นับว่าสัญญาขายฝาก รายนี้เสียเปล่าใช้ไม่ได้มาตั้งแต่ต้น

( ๒ ) ถ้าเกิดเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ (เป็นทรัพย์สินที่เขยื้อนได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ เป็นพิเศษว่าควรต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้ง ลงบัญชีต่อเจ้าหน้าที่ ) อาทิเช่น แพ เรือยนต์ สัตว์ยานพาหนะ อื่นๆอีกมากมาย จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ แล้วก็ลงทะเบียนต่อพนักงานข้าราชการ โดยเรือต้องลงทะเบียนที่ กรมเจ้าท่าสัตว์ยานพาหนะและแพจะต้อง ขึ้นทะเบียนที่อำเภอ ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วจัดว่าคำสัญญาขายฝากจะเสียเปล่า ใช้บังคับมิได้เลย

( ๓ ) หากเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดปกติ ( คือ ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่ากฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่า ต้องทำเป็นหนังสือ รวมทั้งจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ) ที่แพงตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป เป็นต้นว่า รถยนต์ ตู้แช่เย็น แหวน สร้อย นาฬิกา ทีวี ฯลฯ แนวทางการขายฝากจำพวกนี้ ควรจะมีหลักฐาน เป็นหนังสือเซ็นชื่อฝ่ายที่จำเป็นต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือควรจะมีการวางมัดจำหรือจำต้องมีการชำระหนี้นิดหน่อย อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าหากไม่กระทำตามนี้แล้วกฎหมายนับว่า สัญญาขายฝากรายนี้ต้องห้ามไม่ให้มีการฟ้องคดีบังคับคดี

๔. ข้อตกลงไม่ให้คนซื้อฝากขายทรัพย์สินที่ขายฝากสำหรับในการตกลงฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้คนซื้อฝาก จำหน่ายเงิน ที่ขายฝากก็ได้ แต่ว่าหากคนซื้อฝากละเมิด กติกาที่กำหนดในคำสัญญาโดยนำเงินที่ขายฝากไป ขายให้ผู้อื่น ผู้บริโภคฝากจำเป็นที่จะต้องรับสารภาพชดใช้ ความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขายฝากแบบอย่าง นางดำ นำแหวนแต่งงานของตัวเองซึ่งแพง ๗๐,๐๐๐ บาท ไปขายฝากต่อเถ้าแก่เฮงในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท โดยในข้อตกลงตกลงว่า ” ห้ามเถ้าแก่เฮงนำแหวนไปขายให้แก่บุคคลอื่น ” ถัดมาเถ้าแก่โชคดีนำแหวน ไปขายให้แก่นางจิ๋ว โดยนางจิ๋วไม่ทราบว่าแหวนนี้เป็นของผู้ใดกันแน่ เป็นเหตุ ให้นางดำไม่สามารถติดตามเอาแหวนคืนได้ แบบนี้เถ้าแก่โชคดีจะต้องใช้ ค่าปรับอันเป็นราคาแหวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นางดำ

๕. ตั้งเวลาสำหรับเพื่อการไถ่สินทรัพย์คืน

( ๑ ) ถ้าหากเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดเวลา สำหรับเพื่อการใช้สิทธิไถ่คืน ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายฝากกัน แม้กระนั้นถ้าหากมิได้ตั้งเวลาสำหรับการไถ่เอาไว้ หรือตั้งเวลาไว้เกินกว่า ๑๐ ปี กฎหมายให้ลดเวลาลงเหลือแค่ ๑๐ ปีเท่านั้น

( ๒ ) ถ้าหากเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและจำพวกปกติ ต้องกำหนดเวลาไถ่คืนไม่เกิน ๓ ปีนับแม้กระนั้นวันที่มีการซื้อขายกัน แม้กระนั้นถ้าเกิดมิได้ กำหนดเวลาสำหรับเพื่อการไถ่คืนเอาไว้ หรือตั้งเวลาไว้เกินกว่า ๓ ปี ให้ลดเวลาลงเหลือ ๓ ปี เพียงแค่นั้น

สมัครรับข้อมูลกรอกอีเมลเมื่อท่านส่งข้อมูลผ่านฟอร์ม จะนับว่าท่านสารภาพใน หลักการความเป็นส่วนตัว ของพวกเรากรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthaiหน้าแรก > บทความกฎหมาย > เจ้าหนี้ขายฝากต้องรู้!! ก่อนลงลายลักษณ์อักษรรับซื้อฝากที่ดินเจ้าหนี้ขายฝากต้องรู้!! ก่อนลงนามรับซื้อฝากที่ดิน

4-5 ข้อที่เจ้าหนี้ขายฝากต้องรู้ แนวทางการขายฝากต่างกับการจำนำ ตรงที่วิธีขายฝากสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์เป็นการขายสินทรัพย์ที่เจ้าของตกเป็นของคนรับซื้อโดยทันที คนขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนเอาทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าหากไม่ทันเวลาไปแม้แต่วันเดียว ผู้รับขายฝากหรือคนรับซื้อฝากยึดทรัพย์สินที่ไปฝากขายได้โดยทันที โดยไม่ต้องให้ศาลสั่งขายฝากตามกฎหมายใหม่ หมายความเฉพาะถึง แนวทางการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนั้นวิธีขายฝากประเภทอื่นๆไม่รวมอยู่ในความหมายของข้อบังคับฉบับนี้

“เกษตรกรรม” มีความหมายว่า วิธีการทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกข้าวเกลือ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำและก็กิจการอื่นตามที่มีการกำหนดในกฎกระทรวง และก็

“ที่พักอาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งก่อสร้างรวมทั้งหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่เกี่ยวโยงกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อผลดีสำหรับเพื่อการพักอาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการงานด้วยหรือไม่ก็ตามแนวทางการขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและลงบัญชีต่อบุคลากรข้าราชการ โดยหนังสือขายฝากขั้นต่ำควรมีชื่อและก็ที่อยู่ของคู่สัญญา รายการแล้วก็ลักษณะที่สินทรัพย์ที่ขายฝากราคาที่ขายฝาก ปริมาณสินไถ่(จำนวนเงินที่จะไถ่) วันที่ขายฝาก แล้วก็ระบุวันที่ครบกำหนดไถ่ คนใดกันแน่จะอ้างถึงว่าข้อตกลงเป็นโมฆะเนื่องจากว่าเหตุมีรายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มิได้ แล้วก็กติกาใดที่ขัดหรือถกเถียงกับข้อบังคับนี้ เป็นโมฆะประเด็นที่

เจ้าหนี้ผู้รับซื้อฝากที่ดินจะต้องทราบ ฝากขายบ้าน หาดใหญ่

1. “เรียกดอกได้ไม่เกิน 15% ต่อปี”จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงยิ่งกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่ว่าเมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว จำต้องไม่เกินสิบเปอร์เซนต์ห้าต่อปี โดยคำนวณนับจากวันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่ว่าในข้อตกลงจะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างใด ถ้าผู้รับซื้อฝากได้รับเงิน สินทรัพย์ หรือผลดีอื่นใดอันบางทีอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากสาเหตุจากการซื้อฝาก ให้นับว่าเงิน ทรัพย์สิน คุณประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำระแล้ว

2. “สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี”สัญญาขายฝากจะกำหนดเวลาไถ่ต่ำลงยิ่งกว่า 1 ปีหรือเกิน 10 ปีไม่ได้ ในกรณีที่ตั้งเวลาไถ่ต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 10 ปี ให้จัดว่ากำหนดเวลาไถ่มีเวลา1 ปี หรือ 10 ปี สุดแต่กรณี

3. ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่เงินที่ขายฝากก่อนถึงกำหนดเวลาไถ่ให้สิทธิลูกหนี้คนขายฝากนำสินไถ่มาชำระหนี้ล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดไถ่คืนได้ โดยได้สิทธิลดต้นลดดอก ฝ่ายเจ้าหนี้หรือผู้รับซื้อฝากจะรู้สึกว่าปรับได้คล้ายๆกับแบงค์ เป็นค่าพลาดโอกาสที่กำลังจะได้ดอกเบี้ย แต่ค่าเสียหายจำเป็นต้องไม่เกิน 2% ของเงินต้น คิดจากวันที่ชำระก่อนที่จะครบกำหนดจนถึงวันถึงกำหนดไถ่

4. ก่อนครบกำหนด 3-6 เดือน คนรับซื้อฝากจะต้องแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนให้ผู้ขายฝากทราบพ.ร.บ.คุ้มครองป้องกันประชาชนสำหรับเพื่อการทำสัญญาขายฝากที่ดินเกษตรกรรมหรือที่อยู่ที่อาศัย พุทธศักราช2562 กำหนดให้ผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่จะต้องแจ้งแก่คนขายฝากให้รู้ถึงกำหนดเวลาไถ่รวมทั้งปริมาณสินไถ่ก่อนวันถึงกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแม้กระนั้นไม่เกินกว่า 6 เดือน โดยจำต้องทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์สมัครสมาชิกตอบรับไปยังผู้ขายฝากพร้อมกับแนบสำเนาข้อตกลงขายฝากไปด้วย ถ้าหากผู้รับซื้อฝากในข้อตกลงขายฝากเปลี่ยนไปไม่ใช่ผู้รับซื้อฝากเดิม

คนรับซื้อฝากเดิมจำเป็นจะต้องแจ้งแก่คนขายฝากว่าจำเป็นต้องไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากกับคนใดกันแน่และสถานที่ที่จะชำระค่าสินไถ่ ซึ่งถ้าเกิดคนรับซื้อฝากไม่ได้แจ้งแก่คนขายฝากภายในช่วงระยะเวลาที่ข้อบังคับระบุหรือมิได้ส่งสำเนาข้อตกลงขายฝากให้แก่ผู้ขายฝาก ข้อบังคับข้อกำหนดให้ผู้ขายมีสิทธิไถ่เงินที่ขายฝากภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ตามสัญญาขายฝาก โดยชำระค่าสินไถ่ตามที่กำหนดเดิมกฎหมายได้ข้อบังคับให้ผู้รับซื้อฝากต้องปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัดสำหรับเพื่อการแจ้งเตือนคนขายฝากถึงเวลาเวลาไถ่ล่วงหน้า ซึ่งผลของการไม่ทำตามนำมาซึ่งการทำให้ระยะเวลาไถ่

ขายฝาก รับจำนำ

ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก จำนำ ขายฝากบ้าน ขายฝากบ้านเดี่ยว ขายฝากทาวเฮาส์ ขายฝากทาวน์โฮม ขายฝากอาคารสำนักงาน ขายฝากตึกแถว ขายฝากตึกการซื้อขาย ขายฝากโรงงาน ขายฝากโรงแรม ขายฝากห้องชุด ขายฝากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขายฝากที่ดิน ขายฝากที่ดินไม่หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และขายฝากอสังหาริมทรัพย์ทุกหมวดหมู่ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย รับฝากขายโดยนายทุนไม่ผ่านคนกลาง ดอกเริ่มที่ 0.7 – 1.25 บาท/เดือน ธุรกรรมขายฝาก ณ กรมที่ดิน แค่นั้น #พวกเราไม่ได้ อยากได้หลักทรัพย์ของคุณ คุณสบายใจ

และก็ปลอดภัยในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกัน จุดแข็งของสินเชื่อสินเชื่อระยะสั้น เพื่อหมุนวนในธุรกิจ สมัครง่าย บริการเร็ว รับเงินด้านใน 24 ชั่วโมง โดยคณะทำงานมืออาชีพไม่ต้องจ่ายเงินแฝง ดอกถูกกฎหมาย #พวกเรามิได้ ต้องการหลักทรัพย์ของคุณ คุณบันเทิงใจ รวมทั้งไม่เป็นอันตรายในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันเอกสารประกอบการตรึกตรองเบื้องต้นขายฝาก รับจำนอง ขอคำแนะนำได้ 24 ช.มัธยม รับขายฝาก รับไถ่ถอนย้ายจากนายทุนเดิมหรือแบงค์เพื่อเพิ่มเงินหรือไม่มีเงินให้นักลงทุนที่เดิมอยากได้ขยายเวลาไปก่อนก่อนจะโดนยึด ขอคำแนะนำได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงตรงไปตรงมา ควรจะทราบว่าได้ยอดเท่าไร เสียค่าอะไรบ้าง ดอกเบี้ยเท่าไร เสียภาษีเยอะแค่ไหน ยอมรับได้ไหม

เหลือเงินมากแค่ไหน ไม่เป็นอันตรายไหม ยินดีไปประเมินดูที่ให้ฟรี ดูที่ตกลงกันได้ก็ไปหนที่ทำการที่ดินทำเรื่องถูกต้องตามกฏหมาย ชำระเงินเมื่อที่ทำการที่ดินบริการขายฝาก รับจำนอง หรือขายฝาก อย่างเช่น บ้านพร้อมที่ดิน ที่ดินไม่ ที่ไร่ ที่สวน ที่นา ตึกแถว ตึกการซื้อขาย เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ บังกะโล ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเราไม่ได้อยากต้องการหลักทรัพย์ของท่าน แต่พวกเรากลัวว่าท่านจะไม่มาไถ่คืนปลดปล่อยให้หลุด ถ้าหากพวกเรารู้ดีว่าท่านไม่คิดจะมาไถ่คืน พวกเราจะไม่รับจำนำหรือขายฝากแน่ๆ เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนต่อได้

ทำให้พลาดโอกาสสำหรับเพื่อการลงทุนแนวทางการขายฝากบ้านแล้วก็ขายฝากคอนโดในระบบด้วยนักลงทุนในระบบแนวทางการขายฝากบ้านและก็คอนโดมีเป้าหมายจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดสภาพคล่อง ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบที่จำต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก ผู้ที่ปรารถนาเงินลงทุน คนที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมของสถาบันการเงินได้เนื่องด้วยติดแบล็กลิสต์ ไหมเคยสร้างเครดิตธนาคารมาก่อน เชื่อมโยงนักลงทุนในระบบ สำหรับคนที่อยากได้ ขายฝากบ้าน แล้วก็คอนโด ที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง ไม่เอาเปรียบเทียบ ไม่ใช่ผู้ลงทุนนอกระบบ เป็นธรรม สำนักงานกลางที่จังหวัดกรุงเทพแนวทางการขายฝากบ้านและขายฝากคอนโดขายฝากดอก ขายฝาก ต่ำที่สุดบริการแปลงผู้ลงทุนรับให้คำแนะนำ

โดยกลุ่มผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นนิติกรรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายช่องทางแหล่งเงินทุน แพลตฟอร์มขายฝากอสังหาริมทรัพย์ชนิดต่างๆดังต่อไปนี้ ที่ดิน คอนโด บ้าน อพาร์ทเมนท์ ตึกการซื้อขาย ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ รีสอร์ท ที่พักรีสอร์ท และก็อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำ พร้อมทั้งข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ แจ้งชัดนิยามของกำนัลขายโดย Admin 14 ตุลาคม 2020 4988นิยามของฝากขายการฝากขายเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำมาฝากขายได้ ตัวอย่าง อาทิเช่น ฝากขายบ้าน ฝากขายที่ดินฝากขายคอนโด ฝากขายเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ฝากขายอาคารการขาย

หรือฝากขายตึกแถว เป็นตัน โดยอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาฝากขายจะตกเป็นเจ้าของของผู้รับฝากขายทันที โดยการฝากขายที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องขึ้นทะเบียนการฝากขายที่กรมที่ดินเพียงแค่นั้น และก็มีการสลักหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ข้างหลังโฉนดอย่างชั้นเจนว่าได้โอนกรรมกรรมสิทธิ์จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไปยังคนรับฝากขายถึงจะถือว่าเป็นการฝากขายที่ถูกสมบูรณ์การประเมิณราคาการฝากขายการประมาณราคาการฝากขายจะมี

การตีราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับฝากขายด้วยกัน 2 สอง ดังนี้

1.คำนวนราค้างอสังหาริมทรัพย์จากการประเมิณราคาจากรมที่ดินโดยมากมักจะได้ราคาที่ถูกว่าราคาค้าขายจริง

2.ราคาค้าขายตามท้องตลาดซึ้งขึ้นกับต้นเหตุหลายประเภทจากจะราคาแพงกว่าราคาประเมินจากกรมที่ดินก็ได้หรือบางครั้งอาจจะต่ำยิ่งกว่าราคาประเมินจากกรมที่ก็ได้ ตัวอย่าง ได้แก่ ที่ดินถ้าที่ดินเ

 

ขายฝาก สามารถ add line @moneyhomeloan

เพื่อส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าและหลังโฉนด
  2. รูปถ่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
  3. วงเงินที่ต้องการ
  4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง HomeLoan ใช้ระยะเวลาในการประเมินภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ (9.00-21.00น.)

เมื่อทราบผลแล้วสามารถนัดวันที่กรมที่ดินได้ทันที กลับสู่หน้าหลัก