ฝากขายบ้าน เชียงใหม่ มีข้อดีอย่างไร

ฝากขายบ้าน เชียงใหม่

ฝากขายบ้าน เชียงใหม่ ขายฝาก คือการตกลงเงินกู้ที่เจ้าของในเงินจะถูกโอนไปยังผู้รับฝาก (ผู้ให้กู้) ในทันทีทันใด นับตั้งแต่วันที่ลงนามแต่อย่างไรก็ตามผู้ขายฝาก (ผู้กู้) จะได้เงินคืนก็เมื่อมาจ่ายหนี้หรือไถ่ถอน ตามระยะเวลาที่กำหนด และก็เมื่อถึงกำหนดเวลาสำหรับการใช้หนี้ใช้สินแล้ว ผู้ขายฝากไม่มาจ่ายสินทรัพย์ที่ขายฝากไว้ก็จะตกเป็นของคนรับฝากในทันทีทันใดอย่างเช่น นายบีนำบ้านพร้อมที่ดินไปทำสัญญาฝากขายกับนายเค โดยกำหนดช่วงเวลาสำหรับในการทำข้อตกลง 2 ปี ซึ่งถ้าหากว่าภายในระยะเวลา 2 ปี นายดีมาชำระหรือไถ่ถอนบ้านคืน นายเคจะต้องทำการขายให้โดยไม่มีข้อละเว้น แต่ถ้าหากหาคนระยะเวลา 2 ปีไปแล้วบ้านแล้วก็ที่ดินนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเคโดยบริบูรณ์ความไม่เหมือนระหว่างจำนองกับขายฝากจุดมุ่งหมายสำหรับในการลงลายลักษณ์อักษรจำนำและขายฝากมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ

เพื่อเป็นสัญญาที่ใช้เพื่อการกู้หนี้ยืมสินระหว่างเจ้าหนี้รวมทั้งลูกหนี้ โดยมีอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นประกันลักษณะข้อตกลงจำนำ : กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนำไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องมีการส่งสมบัติพัสถานให้แก่ผู้รับจำนองและก็ยังสามารถทำประโยชน์ในสมบัติพัสถานได้อยู่ขายฝาก : เจ้าของในเงินที่ฝากขายจะถูกโอนไปยังคนรับฝาก โดยเหตุนี้จึงจะต้องมอบทรัพย์สินให้แก่คนรับ ฝากและไม่สามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สมบัติได้อีกสถานที่ลงลายลักษณ์อักษรการทำข้อตกลงจำนำและก็ขายฝาก จำเป็นต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินเพียงแค่นั้นค่าขึ้นทะเบียนจำนอง : การจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมปริมาณร้อยละ 1 จากวงเงินจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทขายฝาก : จำเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนเสียค่าบริการปริมาณร้อยละ 2 จากราคาประเมินเงินทุน

และจำต้องชำระภาษีรายได้หัก ณ ที่จ่ายรวมทั้งอากรแสตมป์จากที่ข้อบังคับกำหนดไว้ในกรณีทำผิดคำสัญญาจำนอง : แม้ครบข้อตกลงแล้วผู้จำนองสามารถจ่ายดอกเพื่อขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนำจะฟ้องร้องเพื่อบังคับจำนำแล้วให้กองบังคับคดีประมูลขายเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้ซึ่งในระหว่างที่โดนฟ้องบังคับจำนำคดีนั้นๆจะไม่สามารถนำทรัพย์มาขายได้แล้วขายฝาก: คนขายฝากจำเป็นต้องมาไถ่คืนเงินในขณะที่กำหนดตามสัญญา ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินมาไถ่คืนตามช่วงเวลาที่ระบุ และก็ช้าเวลาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถขยายเวลาฝากกี่ครั้งก็ได้

ทีละนานเท่าไรก็ได้ แม้กระนั้นรวมกันจะต้องไม่เกิน 10 ปี แต่ถ้าเกิดไม่มีการถอนถอนหรือขยายกำหนดระยะเวลา เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามคำสัญญาทรัพย์นั้นจะเป็นของคนรับฝากโดยทันทีวงเงินในการอนุมัติจำนำ : ส่วนใหญ่จะได้วงเงินโดยประมาณร้อยละ 10 – 30 ของราคาประเมินขายฝาก : จำนวนมากจะได้เงินราว 40 – 70% ของราคาประเมินดอกในส่วนของอัตราดอกเบี้ยข้อบังคับกำหนดอีกทั้งการจำนองแล้วก็วิธีขายฝากจำต้องไม่เกินปริมาณร้อยละ 15% ต่อปีการที่จะเลือกจำนำหรือขายฝากนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเองว่าคุณมีความต้องการที่จะขายทรัพย์นั้นหรือไม่

ถ้าหากว่าไม่ได้อยากต้องการขายหรือยังต้องใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น คุณก็ควรที่จะทำการเลือกลงนามจำนำ ซึ่งจะได้วงเงินเพียงแค่ 10 – 30% ของราคาประเมิน แม้กระนั้นถ้าหากคุณต้องการวงเงินที่มากกว่านั้นและไม่อยากใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน คุณก็ควรจะเลือกทำข้อตกลงขายฝาก ฉะนั้นก่อนที่จะลงลายลักษณ์อักษรอะไรก็แล้วแต่ควรศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของข้อตกลง, วงเงิน, ดอกเบี้ย, ระยะเวลา ให้ถี่ถ้วนและก็รู้เรื่องตรงกันทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในคราวหลัง

การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากในยามตกระกำลำบากพวกเราสามารถนำอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นมาผันแปรเป็นรายได้ ซึ่งในวันนี้จะขอพูดถึงการจำนำกับวิธีขายฝาก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ใช้เพื่อการกู้เงินระหว่างเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นประกันวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจำนำและขายฝาก ว่ามีความคล้ายหรือไม่เหมือนกันเช่นไร และก็แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้าหากพร้อมแล้วมาติดตามกันเลยจ้าการจำนำเป็นอย่างไร?จำนอง เป็นการที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” นำอสังหาริมทรัพย์ของตนที่ลงบัญชีไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย อาทิเช่น ที่ดินหรือทรัพย์สมบัติที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปลงทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันสำหรับในการจ่ายและชำระหนี้ ดังนี้ผู้จำนองไม่ต้องส่งที่ดินหรือเงินทองดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นให้แก่ผู้รับจำนองเช่น นายบีได้กู้ยืมเงินจากนายเคเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยนายบีได้นำที่ดินจำนวนหนึ่งแปลง ไปขึ้นทะเบียนจำนองต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการรับรองจ่ายและชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1 ล้านบาท นายบีได้กู้ไปจากนายเค โดยนายบีไม่ต้องมอบที่ดินของตัวเองให้แก่นายเคแล้วก็นายบียังคงมีสิทธิ์ถือครองและใช้สอยที่ดินของตัวเองได้ตามปกติ

จุดเด่นของแนวทางการขายบ้าน แล้วก็ที่ดิน ฝากขายบ้าน เชียงใหม่

ผ่านคนกลางมืออาชีพข้อดีของการขายบ้าน แล้วก็ที่ดิน ผ่านนายหน้ามืออาชีพมีโอกาสขายบ้าน และก็ที่ดิน ได้เร็ว ได้ราคาที่สมควรมีทางเลือกที่สะดวก ลดความอลหม่าน ไม่ปวดศีรษะ มีคนช่วยเตรียมงานทุกๆอย่าง ทุกขั้นตอน ครบวงจรทำเรื่องยากของผู้ขายที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการขายให้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็น เร็ว กระชับ ฉับไวลดภาระหน้าที่ค่าใช้จ่าย สำหรับการทำโฆษณา

การวางเป้าหมายการตลาดของคนขายนายหน้ามืออาชีพไม่บวกราคาเพิ่ม ผู้ขายจ่ายค่านายหน้าตามข้อตกลงอัตราเป็นเปอร์เซ็นคนกลางมือโปรจะมีฐานลูกค้า หรือกรุ๊ปลูกค้าผู้จะซื้ออยู่เยอะมากๆลงทุน ลงแรงเพื่อทำการตลาด ทำโปรโมทเพื่อแนวทางการขายแทนคนขายทั้งปวง ยกตัวอย่างเช่น ติดป้ายโปรโมทประกาศขาย โฆษณาบนอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆคนกลางมืออาชีพไม่เรียกเก็บค่าทำการตลาด หรือค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามตราบจนกระทั่งจะขายได้ได้รับคำปรึกษาหารือในทุกๆด้านอย่างดีเยี่ยม จากคนกลางมืออาชีพ เนื่องจากว่ามีประสบการณ์

ความรู้ ความชำนิชำนาญ เข้าใจรายละเอียดในการขายในทุกขั้นตอนช่วยปรับผู้ขายย่นเวลาได้มาก ไม่ต้องวางแผนทำการตลาดเอง ไม่ต้องเสียเวลารับโทรศัพท์ ไม่ต้องพาลูกค้าเข้าชมบ้าน นายหน้าวางแผนเรื่องทำธุรกรรมต่างๆเพื่อให้บ้านขอบพระคุณขายได้กรณีผู้ขายทำงานประจำ หรือไม่ค่อยมีเวลาว่าง บางครั้งอาจจะเสียโอกาสสำหรับเพื่อการขาย เพราะเหตุว่าไม่ว่างรับโทรศัพท์ ไม่ว่างพาลูกค้าเข้าชมบ้าน หรือไม่มีเวลาทำธุรกรรมต่างๆสำหรับเพื่อการขายนายหน้ามืออาชีพ

ที่มีประสบการณ์จะคัดเลือกกรองลูกค้าที่ขอชมบ้านก่อนระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแฝงตัวมานายหน้ามือโปรจะมีความชำนิชำนาญด้านวิธีขาย และมีความรู้ความสามารถเรื่องความประพฤติปฏิบัติของลูกค้าเป็นอย่างดี จะเป็นผู้พาลูกค้าเข้าชมบ้านด้วยตัวเอง เพื่อนำเสนอให้ข้อมูลบ้าน อย่างน่าดึงดูด ตลอดจน เจรจาต่อราคาในต้นแบบที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดความชอบใจทั้งสองฝ่ายนายหน้ามือโปรจะมีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเอกสารการขายบ้านเป็นอย่างดี ทำให้คนซื้อ-คนขายไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจรวมทั้งมีความเชื่อมั่น เรื่องหนังสือสัญญาต่างๆว่าถูก

เที่ยงธรรมทั้งยัง 2 ฝ่ายนายหน้ามือโปร จะมีความรู้ความเข้าใจในด้านสินเชื่อ มีทีมสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆที่ส่งเสริมให้บริการผู้ที่จะซื้อได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้มีการเกิดการซื้อ-ขายบ้าน เสร็จ สะดวก รวดเร็ว ผู้บริโภคได้บ้าน ผู้ขายได้เงิน สมดั่งใจคิดทุกฝ่ายผู้ขายจะได้รับความคุ้มค่าสูงที่สุด ทั้งด้านเวลา คุณภาพชีวิต แล้วก็ค่าการตลาด เนื่องจากว่าการเป็นคนกลางมืออาชีพ จำต้องสะสมความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ต่างๆมากไม่น้อยเลยทีเดียว มาเป็นเวลานาน เพื่อการทำงานที่ยากเป็นงาน Easy Pass ให้ผู้ขาย

ข้อดีของขาย-เช่าบ้าน คอนโด

หรือที่ดินผ่านคนกลางนายหน้าช่วยคุณขายตั้งแต่เริ่มขาย ไปจนถึงวันที่โอนหรือขายบ้าน คอนโด ที่ดินที่กรมที่ดินคนกลางช่วยประชาสัมพันธ์ขายบ้าน คอนโด ที่ดิน ให้ขายได้เร็ว แล้วก็สะดวกเยอะขึ้นคนกลางช่วยประมาณราคา รวมทั้งกำหนดราคาให้สมควรไม่ให้ขาดถูกหรือแพงจนถึงเหลือเกินนายหน้าจะรู้จักคนเยอะทราบว่าใครปรารถนาอสังหาฯแบบไหน และยังรู้วิถีทางการขายและการโฆษณาอีกด้วยทำป้ายสำหรับประกาศขาย , ป้ายทาง ,ป้ายโฆษณาติดที่บ้าน แล้วก็ติดตามที่ต่างๆนายหน้าบางคนมีเว็บไซต์ หรือลงประชาสัมพันธ์กับเว็บไซต์ไซด์ดังๆหลายเว็บเพื่อช่วยโปรโมทอสังหาฯของคุณให้ขายได้อย่างรวดเร็ว

โดยที่คุณไม่ต้องทำเอง โดยนายหน้าจะมีความเชี่ยวชาญสำหรับการโพสประกาศ เขียนเนื้อความ ถ่ายรูปภาพ อสังหาฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วก็อัพเดทข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับลูกค้าตลอดระยะเวลาการเจรจาต่อรองราคานายหน้าจะมีความชำนาญมากกว่า ครั้งคราวเจ้าของกล่าวไม่เก่ง ไม่สบายติดต่อกับคนซื้อเองก็สามารถให้นายหน้าดูแลแทนได้นายหน้าพาลูกค้าไปดูบ้าน คอนโด หรือที่ดินที่อยากได้ขาย โดยที่เราไม่ต้องเสียแรง เสียเวล่ำเวลา เสียค่าใช่จ่ายพาไปดูบ้าน คอนโด หรือที่ดินนายหน้ายังดูแลเรื่องข้อตกลงจะซื้อจะขาย สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า

รวมถึงช่วยเสนอแนะเรื่องการกู้ธนาคารต่างๆให้พวกเราอีกด้วยคนกลางบางบุคคลมีฐานลูกค้า หรือนักลงทุนที่ต้องการจะซื้อบ้าน คอนโดหรือที่ดินทำเลที่ตั้งต่างๆอยู่แล้ว เมื่อพวกเราฝากขายนายหน้าก็สามารถติดต่อผู้ซื้อให้พวกเราได้ในทันทีข้อผิดพลาดของขาย-เช่าห้อง คอนโด หรือที่ดินผ่านนายหน้าเสียค่านายหน้า ตามข้อตกลงคนกลางถ้าหากนายหน้าสามารถขายบ้าน คอนโด หรือที่ดินได้สำเร็จ จำต้องจ่ายให้คนกลาง 3% ของราคาขาย

อย่างเช่น ขายบ้านราคา 2,000,000 บาท จำต้องเสียค่านายหน้า 60,000 บาทปัญหาการฉ้อฉลจากคนกลางฉะนั้นก่อนทำความตกลงจำเป็นต้องสำรวจความเป็นมานายหน้าว่าเชื่อถือได้หรือไม่ปัญหาบ้าน คอนโด หรือที่ดินที่ปรารถนาขายถูกกดราคา สำหรับการเจรจาต่อรองของคนกลางทำให้เพื่อคนกลางอาจเขียนข้อตกลงคนกลางเอาเปรียบอาทิเช่น ขายได้เอง หรือนายหน้าขายให้ก็จะต้องเสียค่าคอมมิสชั่น ให้เหมือนกัน ฉะนั้นผู้ขายที่จะใช้บริการนายหน้าควรอ่านสัญญาให้ละเอียด ถ้าเกิดไม่รู้เรื่องความถามเนื้อหาให้รู้เรื่องคำสัญญาก่อนเซ็นต์จุดเด่น แนวทางการขาย-เช่าห้อง

คอนโดแล้วก็ที่ดินเองไม่ต้องเสียค่านายหน้า ได้ราคาขายเต็มๆไม่ต้องแบ่งคนไหนกันสามารถจัดการทุกๆอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนนายหน้าคดโกง หรือกดราคาขาย สามารถเลือกผู้ซื้อหรือผู้เช่า บ้าน คอนโด หรือที่ดินของท่านเองได้ว่าจะให้ใครกันแน่ซื้อ หรือให้คนไหนกันเช่าคนขายสามารถโพสลงประกาศขายตามเว็บลงประกาศฟรีต่างๆที่มีอยู่เยอะแยะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถขายได้เร็วเช่นกัน รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายต่ำอีกด้วยจุดด้วย

วิธีขาย-เช่าบ้าน คอนโดรวมทั้งที่ดินเองเสียค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ไซด์แม้พวกเราอยากอยู่ตำแหน่งพิเศษ หรือทำป้ายติดประกาศขายเองไปติดตามบ้าน คอนโด หรือที่ดิน หรือตามสถานที่ต่างๆซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเจรจาต่อรองกับผู้บริโภคไม่เก่ง ไม่ช่ำชองเท่านายหน้าผู้มีความชำนาญด้วยวิธีขาย กำหนดราคาไม่ควร สูงเกินความจำเป็นอาจจะเป็นผลให้ไม่มีคนซื้อ ไม่มีข้อมูลทางด้านราคา ชี้แนะให้ดูจากการเปรียบจากราคาประเมินของกรมที่ดิน

ที่ประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับของเรา และก็มองว่าราคาจริงขายอยู่มากแค่ไหนเพื่อมาคำนวณประเมินราคาบ้าน คอนโด หรือที่ดินของพวกเราไม่มีความรู้เรื่องลงลายลักษณ์อักษรเอกสารต่างๆซึ่งบางทีอาจเกิดข้อบกพร่องจึงต้องควรหารือผู้ที่มีความชำนาญก่อนครั้งใดก็ตามมีการลงนามเสียเวล่ำเวลา เสียค่าใช้จ่าย เราต้องทำทุกอย่างด้วยตั้งเอง จำเป็นต้องรับโทรศัพท์พาลูกค้าไปดูบ้าน คอนโด หรือที่ดิน ซึ่งบางโอกาสเราไม่ว่าง อาจจะส่งผลให้เสียลูกค้าไป

 

ขายฝาก สามารถ add line @moneyhomeloan

เพื่อส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าและหลังโฉนด
  2. รูปถ่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
  3. วงเงินที่ต้องการ
  4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง HomeLoan ใช้ระยะเวลาในการประเมินภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ (9.00-21.00น.)

เมื่อทราบผลแล้วสามารถนัดวันที่กรมที่ดินได้ทันที กลับสู่หน้าหลัก