รับจํานอง ขายฝากที่ดิน มีความหมายว่าอย่างไร

รับจํานอง ขายฝากที่ดิน

รับจํานอง ขายฝากที่ดิน  การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” ได้ทำการนำอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง

ขายฝากบ้านติดจำนองธนาคาร ทำได้ไหมปัญหาอย่างหนึ่ง สำหรับบ้านที่ยังติดแบงค์ แต่ว่าไม่สามารถที่จะรีไฟแนนต์กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ อาจจะติดปัญหาดังนี้

1. ไม่สามารถรีไฟแนนต์ที่อื่นๆได้ เพราะว่า เรื่องราวเครดิตไม่ดี ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ธนาคาร ภาระหนี้สินเดิมสูง

2. ยอดหนี้ที่ติดอยู่ น้อยกว่า 500,000 บาท อาจะมีบางธนาคารไม่รับยอดหนี้สินต่ำยิ่งกว่า 5 แสนอีกหนึ่งทางออก ที่สามารถทำได้ กรณีบ้านติดจำนองแบงค์อยู่ แต่ต้องการรีไฟแนนต์ เพื่อปรารถนาเงินลงทุน ปิดหนี้สิน ต่างๆรวมหนี้สิน ลดภาระหนี้สิน ในระบบลง เพื่อเครียร์เครดิตบูโรในระบบ

ซึ่งก็คือ การถอนถอนบ้าน โฉนดที่ดิน มาจากแบงค์ มาทำขายฝาก ไว้กับบริษัทเอกชน หรือ ผู้ลงทุนทั่วไปโดยข้อแรก ต้องทำความเข้าใจ ความหมายการ “ขายฝาก” ซึ่งก็คืออะไรก่อนความหมายแนวทางการขายฝาก

การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายซึ่งเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังคนซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายบางทีก็อาจจะไถ่คืนทรัพย์สมบัตินั้นคืนภายในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือมิฉะนั้นสำหรับการตั้งเวลาตามกฎหมายหมายถึงถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น บ้าน ที่ดิน จำเป็นต้องไุถ่ถอนข้างใน 10 ปี นับแต่ตอนที่มีการซื้อขาย

ถ้าเกินกำหนดในตอนนั้นแล้วข้อบังคับถือว่า เจ้าของในทรัพย์สินที่ขายฝาก เป็นของผู้รับซื้อฝากในทันที ในกรณีที่ทำความตกลงตั้งเวลาไถ่คืนนานเกินกว่า 10 ปี ก้อจำเป็นต้องน้อยลงมาเป็น 10 ปี หรือลงลายลักษณ์อักษรตั้งเวลาไถ่ถอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี ก็จะเพิ่มเวลามิได้หลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้

1. วงเงินอนุมัติในการขายฝาก จะให้อยู่ 50-70% ของค่าตลาดตอนนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวควรติดจำนำธนาคารอยู่ไม่สูงมากเท่าไรนัก จึงจะสามารถทำขายฝากได้

2. คำสัญญาขายฝาก อย่างน้อย 1 ปี และสามารถเพิ่มเวลาการถอนถอน ไม่เกิน 10 ปี

3. สินไถ่ถอน ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน

4. ระหว่างสัญญาขายฝาก นั้น คนรับขายฝาก ยังสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นได้อยู่ครั้งนี้ มาดูว่า ข้อดี จุดอ่อน ของการทำขายฝากกันบ้างข้อดี

– สามารถลดภาระหนี้ในระบบ ให้ต่ำลงได้

– ได้เงินทุนเพื่อหมุนเวียน หรือปิดหนี้ต่างๆ

– สามารถล้างเครดิตบูโร ในระบบลงได้ เพื่อเปิดโอกาส ให้สร้างเครดิตใหม่ๆ

– เพื่อเปิดช่องให้ สามารถนำหลักทรัพย์กลับเข้าระบบแบงค์อีกครั้ง * มีบางแบงค์ที่รับไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ติดขายฝากอยู่ข้อด้อย

– เจ้าของในเงินเป็นของ ผู้รับซื้อฝาก ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ทำความตกลง

– ค่าใช้สอยในโอนกรรมสิทธิ์ เยอะแยะ ไม่ต่างจากการ ซื้อ ขายธรรมดา

– มีบางแบงค์ ที่รับไถ่ถอน หลักทรัพย์ที่ขายฝากอยู่ แบงค์โดยมาก ไม่รับไถ่ถอน

การจำนอง

ความหมายของการจำนำจำนำหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน ดังเช่น ที่ดินหรือทรัพย์สมบัติที่ข้อบังคับอนุญาตให้จำนำได้ ไปลงบัญชีไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันในการจ่ายและชำระหนี้ ดังนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งที่ดินหรือสินทรัพย์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (เปรียญพ.พ. มาตรา 702)แบบอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโทเป็นจำนวน 1 แสนบาท

โดยนายเอกได้นำที่ดินของตัวเองปริมาณ 1 แปลงไปขึ้นทะเบียนจำนำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมปริมาณ 1 แสนบาท นายเอกได้กู้ไปจากนายโท โดยนายเอกไม่ต้องมอบที่ดินของตนให้แก่นายโท นายเอกยังคงมีสิทธิครองรวมทั้งใช้สอยที่ดินของตนเองได้ตามธรรมดาการจำนำเพื่อเป็นการประกันการจ่ายและชำระหนี้แก่ผู้รับ

จำนองนั้น แบ่งได้เป็นดังนี้ รับจํานอง ขายฝากที่ดิน

1. การจำนองสินทรัพย์ของตนเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายหนี้ของตนเองตัวอย่าง นายเอก ได้กู้ยืมเงินจากนายโท 1 แสนบาท โดยนายเอกนำที่ดินซึ่งเป็นของตัวเองไปจดทะเบียนจำนองต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการรับรองการชำระหนี้เงินกู้ยืมของนายเอกเอง

2. การจำนองเพื่อเป็นการประกันการจ่ายและชำระหนี้ของบุคคลอื่นแบบอย่าง นายเอกได้กู้ยืมจากนายโท เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท โดยนายตรีได้นำที่ดินของตัวเองไปขึ้นทะเบียนจำนองต่อพนักงานข้าราชการ เพื่อเป็นประกันการจ่ายชำระหนี้นายเอกได้กู้ไปจากนายโทเงินทองที่อาจใช้ในลัษณะของการจำนองได้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ได้ 2 จำพวกพูดอีกนัยหนึ่ง

1. อสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งก่อสร้างทุกหมวดหมู่อันติดอยู่กับที่ดินนั้น

2. สังหาริมทรัพย์ ที่จำนองได้ เป็นก. เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระว่างตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป

 • แพ
 • สัตว์พาหนะ
 • สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายได้บัญญัติให้ขึ้นทะเบียนจำนำได้ดังเช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นต้น

หลักเกณฑ์สำหรับการจำนำ

1. ผู้จำนองควรจะเป็นผู้ครอบครองบาปสิทธิในทรัพย์ที่จะจำนอง

2. คำสัญญาจำนอง จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและนำไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรข้าราชการ มิฉะนั้นข้อตกลงจำนองกลายเป็นโมฆะ ไม่เป็นผลผูกพันแก่คู่สัญญาอะไร สำหรับในการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เป็นประจำ ที่ผู้กู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนเองไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้รักษาไว้เฉยๆเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับในการชำระหนี้ โดยไม่มีการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่การจำนอง ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆก็ตามในที่ดินตามโฉนดอะไร คงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ภายในถือครองแค่นั้น ดังนั้น หากผู้ให้กู้ประสงค์ที่จะให้เป็นการจำนำตามกฎหมายแล้ว จึงควรทำเป็นหนังสือรวมทั้งนำไปลงบัญชีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3. จำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับขึ้นทะเบียนจำนองตามกฎหมาย พูดอีกนัยหนึ่งกรัม ที่ดินที่มีโฉนดจะต้องนำไปขึ้นทะเบียนที่กรมที่ดิน หรือที่ทำการที่ดินจ.กรุงเทพฯ (สาขา) หรือที่ทำการที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) ซึ่งที่ดินนั้นจำต้องอยู่ในเขตอำนาจ

 • ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ดังเช่นที่ดิน นางสาว 3 จำต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ
 • การจำนำเฉพาะบ้านหรือสิ่งก่อสร้างไม่รวมที่ดินจะต้องไปขึ้นทะเบียนจำนำที่อำเภอ
 • การจำนำสัตว์ยานพาหนะ หรือแพ จะต้องไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอจังหวัด การจำนำเรือจำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนจำนองที่กรมเจ้าท่า
 • การจดทะเบียนเครื่องจักรจำเป็นต้องไปลงทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลของสัญญาจำนอง

ผู้รับจำนำมีสิทธิได้รับใช้หนี้ใช้สินจากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าบาปสิทธิในทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตามตัวอย่าง นายเอกได้กู้ยืมเงินจากนายโทเป็นเงิน 1 แสนบาท โดยนำที่ดินของตนไปขึ้นทะเบียนจำนำไว้กับนายโท รวมทั้งถัดมานายเอกได้กู้ยืมเงินจากนายตรีอีก 1 แสนบาท โดยไม่ได้มีการนำที่ดินไปลงบัญชีจำนำแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ นายโทมีสิทธิที่กำลังจะได้รับใช้หนี้ใช้สินจากที่ดินดังกล่าวได้ก่อน นายตรี แล้วก็หากว่านายเอกจะได้โอนกรรมสิทธิที่ดินแปลงนั้นไปให้บุคคลภายนอกแล้วก็ตามนายโทอาจมีสิทธิที่จะได้รับใช้หนี้จากที่ดินแปลงดังที่กล่าวถึงมาแล้วได้ก่อน

คำสัญญาจำนำ เป็นอย่างไร ?

จำนอง คือ สัญญากู้เงินชนิดหนึ่ง ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ (เป็นต้นว่า โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ) โดยคำสัญญา จำนำ นี้ควรต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพียงแค่นั้นการทำความตกลง จำนำ

1. คำสัญญา จำนำ ต้องไม่มีการโอนเงินทอง จะเป็นแค่การนำโฉนดที่ดินนั้นไปลงทะเบียนเพื่อยี่ห้อไว้เป็นหลักประกัน ต่อหน้าข้าราชการในกรมที่ดินแค่นั้น

2. ในคำสัญญา จำนำ ควรต้องระบุชัดเจนว่า ผู้จำนอง ทำกู้ยืมเป็นวงเงินจำนวนเงินมากแค่ไหน และทรัพย์ที่เอามา จำนำ คืออะไร ไม่งั้น สัญญาจะไม่สมบูรณ์

3. กรณีที่ ผู้จำนอง(ผู้ขอกู้เงิน) เกิดไม่ทำตามสัญญา ไม่สามารถที่จะจ่ายและชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนอง ก็ไม่สามารถที่จะยึดทรัพย์สินตามกฎหมายได้ทันที เพราะเงินทองนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ ควรจะมีขั้นตอนฟ้องคดีตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ นำที่ดินนี้ไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช้สิน

ซึ่งจะเป็นในลักษณะเดียวกันกับที่ สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้อายุความสัญญาจำนองสัญญาจำนอง ที่จริงแล้วไม่มีอายุความ แม้กระนั้นจะมีการเจาะจงช่วงเวลาจ่ายและชำระหนี้ รวมทั้งหากมีการไม่ถูกชำระเพียงแค่นั้น แบบอย่าง ดังเช่นว่า ในคำสัญญาจะมีการระบุเอาไว้ว่า นายสมชาย ได้รับจำนองที่ดินไว้กับ นางสมหญิง กำหนดเวลารับชำระเป็น 1 ปี แม้ไม่จ่ายตามที่มีการกำหนดจะคิดดอกเบี้ยพอๆกับการกู้เงิน (15% ต่อปี) ซึ่งเจ้าหนี้

สามารถทำเก็บดอกหลังจากเวลาผิดนัดชำระได้นาน 5 ปีแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระ เจ้าหนี้จะสามารถกระทำการฟ้องให้จ่ายและชำระหนี้ที่ค้างโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมกับดอกเบี้ยที่ค้างเดิม และก็ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ผิดนัด หรือหากว่าลูกหนี้ไม่สามารถชดเชยหนี้สินได้ จะมีการ บังคับจำนำ เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด

เพื่อนำเงินมาชดใช้เงินทองที่ใช้จำนอง มีอะไรบ้าง

1. อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นต้นว่า โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

2. สังหาริมทรัพย์ บางจำพวก ดังเช่น เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป, แพ, สัตว์ยานพาหนะ และก็สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายถ้ากำหนดไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการสังหาริมทรัพย์ โดยธรรมดาจำนองมิได้ ตัวอย่างเช่น รถยนต์,ทองคำ,นาฬิกา เป็นต้นการ จำนำ เหมาะสมกับคนไหนการ จำนำ จะเหมาะกับ ผู้ที่ต้องการกู้ยืมที่อนุมัติเงินเร็ว

และไม่อยากที่จะขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นๆโดยธรรมดาแล้ว จะได้วงเงินโดยประมาณ 10-30% ของราคาประเมินเพียงแค่นั้น ซึ่งหากหากท่านอยากวงเงินที่มากกว่านี้ อาจจะต้องเป็นข้อตกลงกู้ยืม อีกชนิดหนึ่ง ที่เรียกกันว่า “สัญญาขายฝาก”

ขายฝาก สามารถ add line @moneyhomeloan

เพื่อส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าและหลังโฉนด
 2. รูปถ่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
 3. วงเงินที่ต้องการ
 4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง HomeLoan ใช้ระยะเวลาในการประเมินภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ (9.00-21.00น.)

เมื่อทราบผลแล้วสามารถนัดวันที่กรมที่ดินได้ทันที กลับสู่หน้าหลัก