รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด เป็นอย่างไร

รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด จำนองที่ดิน เป็นอย่างไร?การจำนำที่ดิน คือ การให้กู้เงิน โดยการทำเป็นคำสัญญากู้ที่ใช้หลักประกันเป็นที่ดิน โดยไม่มีการโอนที่ดินมายังผู้ให้กู้ แต่จะลงทะเบียนที่ดินเป็นหลักประกันการกู้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดผู้กู้(หรือผู้จำนอง)ควรเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิในที่ดินที่จะจำนำผู้กู้จะต้องมีที่อยู่หรือที่ทำงานในจังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา ขลบุรี จังหวัดระยอง หรือ จังหวัดสงขลาแค่นั้นการจดทะเบียนจำนำจะดำเนินงานที่สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการแจ้งเขียนการนำที่ดินมาเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้เงินกู้ยืมผู้กู้จะได้รับเงินกู้ยืม วงเงินกู้จะประเมินจากราคาประเมินที่ดินหรือราคาตามท้องตลาด โดยช้างไทยเงินกู้ชัดเจนวงเงินกู้ให้ผู้กู้ทราบสัญญาจำนอง 1 ปี หากครบสัญญาแล้ว สามารถขยายอายุสัญญาจำนองได้อีก 1 ปี การขอขยายช่วงเวลาจำนอง สามารถทำได้เพียงแต่ 2 ครั้ง (อายุสัญญาจำนอง สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)ช้างไทยเงินกู้เป็นผู้แบกภาระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนและค่าครองชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำนองทั้งหมด

จุดเด่นของการจำนำที่ดิน ถูกกฏหมาย ลงลายลักษณ์อักษรขายฝากที่ที่ทำการที่ดิน

ได้รับใบอนุญาตสินเชื่อจากกระทรวงการคลัง ก็เลยมีความน่าไว้วางใจ ซื่อตรงคิดอัตราค่าดอกเบี้ย ร้อยละ 36 ต่อปีให้วงเงินสูง ได้รับเงินเร็วไม่จำกัดอายุ ไม่ต้องมีคนรับรอง ไม่จำกัดอาชีพของผู้กู้ลักษณะที่ดินที่รับจำนองเป็นโฉนดที่ดิน (นส.4 จังหวัด) หรือ หนังสือรับรอง(นส. 3 ก.)เป็นที่ดินเปล่า ที่นาหรือที่ดินเกษตรกรรม เป็นโฉนดที่ดินในจังหวัดใดก็ได้มีทางออกสู่ทางสาธารณะต้องไม่ใช่ที่รกร้าง – เป็นบ่อ ที่ดินที่เป็นไปไม่ได้เข้า- ออก(ที่ดินตาบอด) ที่ดินที่มีการจดภาระจำยอม รวมถึงกรณีมีข้อกำหนด การใช้คุณประโยชน์ในที่ดิน ได้แก่ หนองน้ำ บริเวณที่มีสายไฟแรงสูงพิงผ่าน รอบๆที่มีการบุกรุก ฯลฯหมายเหตุ : การไตร่ตรองอนุมัติการจำนอง ขึ้นอยู่กับผลของการใคร่ครวญ แต่เพียงผู้เดียว

และบางทีอาจเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้าอัตราค่าธรรมเนียมจำนำคิดผลตอบแทนไม่เกิน 36% ต่อปี ผู้กู้จะต้องจ่ายหนี้ตามที่ได้กำหนด ผู้ให้กู้มีสิทธิฟ้องให้นำที่ดินไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดใช้คืนเอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเบื้องต้นรูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงหน้าข้างหลังรูปถ่ายใบสำมะโนครัวรูปถ่ายโฉนดข้างหน้า-หลัง ทุกหน้ารูปถ่ายที่ดินมุมต่างๆอย่างน้อย 10 ภาพภาพถ่ายทางเข้า-ออกที่ดินเอกสารแสดงรายได้ อย่างเช่น สลิปค่าตอบแทนรายเดือนและก็สเตทเมนท์เงินเดือน 6 เดือนย้อนไป หรือหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

รับจำนำโฉนดที่ดิน จำนองบ้าน ที่ดิน ที่ดินบ้าน  รับจํานองที่ดินต่างจังหวัด

ดูจากตัวสินทรัพย์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันมองที่ตั้งทรัพย์ ความคงทน ใหม่ หรือ เก่า ในเมือง ชานเมือง ทำเลที่ตั้ง สถานที่ตั้งตามสมควร เราดูด้วยตา รวมทั้ง ไตร่ตรอง ภายในวันเดียว แล้วก็ ตามความปรารถนาความปรารถนาที่ต้องการใช้เงินตามสมควรของเจ้าของสมบัติพัสถาน กำลังของเจ้าของทรัพย์สินด้วย เราอยากได้แม้กระนั้นดอก เท่านั้นไม่ได้อยากทรัพย์สินของท่านเราไม่รู้ว่าที่หลุดมาแล้วจะไปขายให้คนใดกัน ไม่ว่าใครก็ตามที่ปล่อยเงินกู้ยืมไม่มีใครอยากได้สินทรัพย์ทุกคนอยากได้แต่ว่าดอกแค่นั้น ลูกค้าทุกคนที่ทำจำนอง เราไม่จำกัดวงเงินกู้คุยง่าย ดอกเบี้ยถูก ลูกค้าสามารถจ่ายเฉพาะดอก หรือ ลูกค้า อยากได้จ่ายเป็นคละต้นคละดอก สุดแต่ ลูกค้าสามารถผ่อนจ่าย ผ่อนนานถึง 10 ปี หรือมีต้นตัดต้นก็ได้ ทยอยจ่าย

ก็ลดต้นลดดอกรับจำนองโฉนดที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวน ที่ดิน ที่นา ที่รกร้าง ที่สวน ที่ไร เราดูจากจากทรัพย์สินที่จะขอยื่นกูดูทำเลที่ตั้งตามความเหมาสมของหลักการทุกอย่างราวกับสมบัติพัสถาน บ้าน ที่เขียนมามาเบื้องต้นข้อที่ผ่านมาด้านบน บางทีดูจากราคาประเมิน จากสำนักงานที่ดินเพียงแค่นั้น พวกเราพินิจจากราคาประเมิน 60% – 80% ของราคาประเมิน ( ประเมินจำเป็นต้องจากที่ทำการที่ดินเท่านั้น) บางเวลามองที่แล้วอนุมัติเลยเพียงแค่วันเดียว หลักการก็เช่นกันทั้งหมดทุกอย่างกับเงินทองที่มีสิ่งปลูกสร้างแต่ที่ดินไม่จะดูกรคาอ้างอิงจากราคาประเมินบางครั้งบางพื้นที่ บางครั้งบางคราวไม่มองที่มองทางแผนที่กูเกิล เอกสารโฉนด ข้างหน้า – ข้างหลัง แล้วก็ ราคาประเมิน

ในกรณี ไม่มองที่จะอนุมัติเลยแล้วก็นัดวันทำธุรกรรม์ การขอกู้หรือจำนำที่ดินไม่จำกัดวงเงินกู้ ดอกถูก 1.5 ไม่จำกัดวงเงินกู้ ขายฝากที่ดิน ทั่วภาคอีสาน คุยง่าย สบายๆลูกค้าสามารถ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือ ลูกค้า ปรารถนาจ่ายเป็นคละต้นคละดอก แล้วแต่ ลูกค้าสามารถผ่อนจ่าย ผ่อนสบาย นานถึง 10 ปี หรือมีต้นตัดต้นก็ได้ ทยอยจ่าย ก็ลดต้นลดดอกรับจำนอง ขายฝากที่ดิน โฉนดที่ดินคอนโด อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท ห้องเช่า และ อสังหาริมทรัพย์ แล้วก็รับขายฝากที่ดิน ทั่วภาคอีสาน ซึ่งดูจากโฉนดที่ดินคออนโด อพาร์เม้นท์ ตึก ห้องพัก โรงแรม ดูจากตัวทรัพย์สิน ตามสมควรของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันมองที่ตั้งสินทรัพย์ ความคงทนถาวร ใหม่ หรือ เก่า ในเมือง นอกเมือง ทำเล สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

พวกเราดูด้วยตา และก็ พิเคราะห์ ด้านใน 1 วัน ตามความต้องการความต้องการที่ปรารถนาใช้เงินตามความเหมาะสมของเจ้าของทรัพย์สิน กำลังของเจ้าของทรัพย์สินด้วย พวกเราต้องการแต่ว่าดอก แค่นั้นไม่ต้องการที่จะอยากสินทรัพย์ของท่านพวกเราไม่เคยรู้ว่าที่หลุดมาแล้วจะไปขายให้ผู้ใด ไม่ว่าใครก็ตามที่ปล่อยเงินกู้ไม่มีผู้ใดอยากได้เงินทองทุกคนอยากได้แต่ดอกเบี้ยแค่นั้น ลูกค้าทุกคนที่ทำจำนอง พวกเราไม่จำกัดวงเงินกู้ คุยง่าย ดอกถูก คุยง่าย ไม่จำกัดวงเงินกู้ ตามความเหมาสมของสมบัติพัสถาน และก็บางเวลา อ้างอิงจากราคาการคาดการณ์ ดอกเบี้ยถูก 1.5 อนุมัติทราบผลใน 24 ชั่วโมง เอกสารครบ รับเงินในทันที เมื่อทำธุรกรรม์เสร็จ จากที่ดิน โดยการจ่ายดอก ลูกค้า จ่ายเป็นคละต้นคละดอก และก็ลูกค้าสามารถผ่อนจ่าย ผ่อนนานถึง 10 ปี หรือมีต้นตัดต้นก็ได้ ทยอยจ่าย ก็ลดต้นลดดอก วิธีการก่อนกู้ ทำยังไงให้เร็วทันใจเตรียมเอกสารให้พร้อม คือ สำเนาโฉนดหน้าหลัง ใบตีราคา พวกเรามองคร่าวๆก่อน

พวกเราก็จะบอกได้เลยว่ายอดกู้ได้เท่าไหร่ เราให้วงเงินกู้สูงถึง 20 ล้านบาทพื้นที่ติดทางหลวง เขตเทศบาล เขตชุมชน พวกเราจะให้ แต่ละพื้นที่แตกต่างกัน บางทีให้มากยิ่งกว่าราคาประเมิน ก็มีเอกสารที่จำเป็นต้องจัดเตรียมจำนำ

1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ครอบครองโฉนดแค่นั้น ) ไม่รับกรณีมอบอำนาจ จำเป็นต้องเจ้าของ

2. โฉนดเพียงแค่นั้นที่จะขอยื่นกู้ได้ ด้วยเหตุว่าเวลาเซ็นเอกสารก็เจ้าของสมบัติพัสถานเท่านั้น

3. โฉนดที่ดิน – นส.3 เงินทองที่จำท่วม

4. ใบเปลี่ยนชื่อ ( ในกรณีแปลงชื่อ สกุล )ดอกถูกมาก จำนวนร้อยละ 1.5% ต่อเดือน ของวงเงินกู้ อนุมัติวงเงินให้สูง ของราคาประเมินโดยมองประกอบกับราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนเราทำเป็นเร็วทันใจเพราะ เรามีนายทุนของพวกเราเอง ก็เลยตัดสินใจได้ทันที จะทราบว่าได้วงเงินมากแค่ไหน หากมองสถานที่เช้าตรู่ ถ้าเกิดราคาประเมิน รวมทั้ง หลักทรัพย์เพีย

อนุมัติวงเงินกู้รวดเร็วทันใจ โดยทันที!! ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร !!วงเงินอนุมัติมากที่สุด 80-90% ดอกเบี้ยต่ำ !!! เงินด่วน ไม่ตรวจแบล็คลิสแนวทางการทำงาน

 • ดอกต่ำ (ขึ้นกับหลักทรัพย์รวมทั้งวงเงินที่จะ จำนอง หรือ ขายฝาก)
 • วงเงินให้สูงสุด 70% จากราคาประเมินของกรมที่ดิน และก็ ราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้
 • ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นความลับ ถ้าหากไม่อยากให้คนภายในบ้านทราบ สามารถบอกได้
 • จำนำส่งไปเรื่อยไม่มีระบุระยะเวลา สามารถตัดต้นลดดอกได้
 • ขายฝากระยะของสัญญาเป็น หกเดือน หรือ ปีต่อปี สุดแต่ระบุ สามารถต่อสัญญาได้ถึง 10ปี
 • ทำสัญญาที่กรมที่ดิน ถูกตามกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
 • คุยกับนักลงทุนโดยตรง สามารถตัดสินใจได้โดยทันที อนุมัติง่าย รู้ผลภายในวันเดียว
 • รับเงินโดยทันที ในวันที่ลงนามที่กรมที่ดินเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต้องเตรียมเพื่อพินิจวงเงิน
 • สำเนาโฉนดหน้า – หลัง
 • รูปถ่ายทรัพย์ (ไม่ยุ่งยากต่อการอนุมัติ)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สมบัติ
 • ใบแสดงราคาประเมินจากกรมที่ดิน (ไม่มีก็ได้)สำหรับนายหน้าส่งงาน จำนอง – ขายฝากได้โปรดจัดเตรียมสำเนาโฉนดหน้าหลัง ราคาประเมิน ราคาตลาดของทรัพย์สิน รูปถ่ายทรัพย์สมบัติเพื่อง่ายและก็เร็วต่อการพิเคราะห์

ขายฝาก สามารถ add line @moneyhomeloan

เพื่อส่งเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ประเมินได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแนบเอกสารให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าและหลังโฉนด
 2. รูปถ่ายทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก
 3. วงเงินที่ต้องการ
 4. ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

ทาง HomeLoan ใช้ระยะเวลาในการประเมินภายใน 6 ชั่วโมงเวลาทำการ (9.00-21.00น.)

เมื่อทราบผลแล้วสามารถนัดวันที่กรมที่ดินได้ทันที กลับสู่หน้าหลัก