จำนองขายฝากเหมาะกับใครบ้าง

blank

การจำนองกับการขายฝากมีจุดมุ่งหมายใช้ในการกู้เงินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชั่วคราวนอกเหนือจากการกู้ยืมธนาคาร

การจำนองขายฝากหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินเร่งด่วนหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านเครดิตไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อในเวลานั้นรวมถึงผู้ที่ขาดคุณสมบัติการขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเช่นไม่มีหลักฐานการแสดงที่มาของรายได้ไม่ได้เดินบัญชีเช่นพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีมากขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งทั้งสองธุรกรรมมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือเพื่อเป็นสัญญาที่ใช้ในการกู้เงินระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยมีอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นหลักประกันต่างกันที่กรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สิน, วงเงินในการอนุมัติและค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน

โดยที่จำนองจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ 10-30% ของราคาซื้อขายเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่กรมที่ดิน 1% ของวงเงินจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะยังไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง

ในขณะที่ขายฝากจะได้วงเงินในการกู้สูงกว่าจำนองโดยสูงสุดอยู่ที่ 40-70% ของราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับสภาพทรัพย์และทำเลส่วนค่าธรรมเนียมจะเสียที่ร้อยละ2% ของราคาประเมินราชการหรือยอดเงินขายฝากขึ้นอยู่กับว่าข้อใดจะสูงกว่ากันและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนไปยังผู้รับฝากทันที ณ วันที่ทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อฝากสามารถมาไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ดีทั้งสองธุรกรรมนี้ต่างต้องทำสัญญาที่กรมที่ดินต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดังนั้นหากต้องการทราบว่าเราเหมาะกับธุรกรรมแบบใดให้ดูจากวงเงินที่เราต้องการและความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นเป็นหลักนอกจากนี้ยังควรต้องศึกษาเพิ่มเติมและทำความเข้าใจก่อนการเลือกทำธุรกรรมนั้นๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต