ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

การจำนองขายฝาก บ้าน คอนโด ที่ดิน
” รับเงินไวใน 1 วัน “

เอกสารประกอบการพิจารณา

blank

บ้าน

1. โฉนด หน้า-หลัง แบบชัดเจน
2. รูปถ่ายภายนอก – ภายในทุกห้อง

เอกสารสำคัญในการจดนิติกรรม

1. โฉนด (ตัวจริง)
2. บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล ( ถ้ามี )
4. ทะเบียนสมรส + เอกสารคู่สมรส ( ถ้ามี )

blank

ที่ดิน

1. โฉนด หน้า-หลัง แบบชัดเจน
2. รูปถ่าย ถ่ายให้เห็นถนนหน้าที่ดิน

เอกสารสำคัญในการจดนิติกรรม

1. โฉนด (ตัวจริง)
2. บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล ( ถ้ามี )
4. ทะเบียนสมรส + เอกสารคู่สมรส ( ถ้ามี )

blank

คอนโด

1. โฉนด หน้า-หลัง แบบชัดเจน
2. ระบุชื่อโครงการ
3. รูปถ่ายหน้าคอนโด (เห็นทั้งตึก)
4. รูปถ่ายในห้องทุกห้อง

เอกสารสำคัญในการจดนิติกรรม

1. จำนอง-ขายฝากคอนโด
2. โฉนด (ตัวจริง)
3. บัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ / สกุล ( ถ้ามี )
5. ทะเบียนสมรส + เอกสารคู่สมรส ( ถ้ามี )
6. ใบปลอดภาระหนี้ (ขอได้ที่นิติ คอนโด) เฉพาะกรณีขายฝาก

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ส่งเอกสารเพื่อประเมิน

  • รูปถ่ายหลักทรัพย์
  • โฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
  • ระบุวงเงิน และเบอร์ติดต่อ
  • รอผลอนุมัติวงเงิน
  • เจ้าหน้าที่แจ้งวงเงินอนุมัติเบื้องต้น
  • นัดดูหลักทรัพย์ค่ำประกัน
นัดทำสัญญา
ณ สำนักงานที่ดิน
” รับเงินสดทันที “

ปรึกษาฟรี คลิ๊กเลย