การกลับเข้าสู่ระบบธนาคาร

blank

สำหรับผู้ที่กังวลว่าถ้าหากใช้บริการทางHomeLoanแล้วจะมีปัญหาในการกลับเข้าสู่ระบบธนาคารหรือไม่โดยปกติแล้วกรณีจำนองธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการทำสัญญาด้วยลูกค้าสามารถเลือกทำจำนองโดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานคือไม่เกิน 3 ปีได้เพื่อที่เตรียมตัวทำคุณสมบัติให้ครบตามที่ธนาคารกำหนดแล้วกลับเข้าสู่ระบบธนาคารต่อไป

แต่กรณีขายฝากนั้นธนาคารที่ทางHomeLoanแนะนำให้ลองยื่นกู้ได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยดังนั้นลูกค้าจึงควรทราบกฎเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ในการยื่นเอกสารเพื่อกลับเข้าสู่ระบบธนาคารต่อไป